Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada och det är därför viktigt med vila och återhämtning.
Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan du få snabbt få hjälp

InsideMind erbjuder följande behandlingar och tjänster inom hälso och sjukvård samt företagshälsovård.

 • Medicinska och psykiatriska läkarundersökningar för bland annat
  • Bedömning, diagnostisering och uppföljning av psykisk ohälsa
  • Basutredning samt neuropsykiatrisk utredning inom Autismspektrumtillstånd samt ADHD/ADD, Tourettes syndrom, depression, ångest, tvång, sömnlöshet samt behandling.
  • Läkarundersökning och second opinion hos unga vuxna och vuxna
  • Förebyggande kartläggning, behandling och åtgärdsplan vid stress och utmattning för alla, även hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Hälsoundersökning (dock inga blodprov)
  • Frisk och hälsointyg samt utlåtanden efter läkarbedömning.
  • Enskilda konsultationer och handledning för företag och klienter
  • Rehabiliterande insatser av arbetstagare med psykiska problem
  • Läkarintyg till myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen men även till arbetsgivare
  • Föreläsning, utbildning samt handledning inom psykisk ohälsa och neuropsykiatri
  • Konsultationer via säker videolänk efter samtal och bedömning
 • Psykoterapeutisk behandling hos unga vuxna och vuxna
  • Bearbetning av sorg och krishantering
  • Behandling av ångest, depression, utmattning och stress
 • Konsultuppdrag
  • För offentlig och privat sektor för all förebyggande behandling av psykisk ohälsa hos unga vuxna och vuxna
Vi kan även hjälpa dig med:
 • Att skapa en bättre struktur i vardagen
 • Olika avslappningsövningar
Ditt besök hos oss

För att hjälpa dig att skapa en bättre struktur brukar vi göra en kartläggning av din vardag. Vi pratar då om vad du lägger din tid på under en dag och vilka moment som stressar dig. Du kan till exempel få som uppgift att göra en tidsdagbok där du skriver upp vad du gör under några dagar. Sedan träffas vi igen och pratar om det du har skrivit. Vi tittar tillsammans på de moment du vill förändra och du kan sedan få i uppgift att testa att göra på ett nytt sätt. Målet är att tillsammans med dig skapa en bättre struktur i din vardag för att du ska må bättre och känna dig mindre stressad.

Följ länken här för att kontakta mig med dina frågor.

sv_SE