Ångesttillstånd

Teamet på IMHC ger stöd och behandling vid:

Depression
GAD – Generaliserad Ångestsyndrom
Paniksyndrom
PTSD – Posttraumatisk Stressyndrom
Social ångest
Specifika Fobier
Sömnstörning
OCD – Tvångssyndrom
Personlighetssyndrom
Ätstörning

Är du i intresserad av att boka en tid med teamet är du välkommen att kontakta oss på kontakt@imhc.se

sv_SE