Kan jag få läkemedelsrecept via er?

Ja, våra läkare och psykiatriker kan utfärda elektroniska recept.

Kan ni skriva recept på ADHD medicin?

Efter en neuropsykiatrisk utredning på Inside Mind Health Care är slutförd kommer klienten att erbjudas fortsatt uppföljning via vår ADHD mottagning, där det går att göra kontroller såsom hälsoundersökning, drogscreening och blodprovstagning.
Nya klienter behöver komma på ett nybesök till en specialistläkare för att göra en vårdplan kring läkemedelsbehandling.

Kan jag bli sjukskriven, få läkarintyg eller läkarutlåtande via er?

Ja. Det är läkaren som gör den bedömningen under läkarbesöket.

sv_SE