Företagshälsovård

TJÄNSTER FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder nu även telefon och online samtal.

InsideMind Health Care erbjuder olika avtalsformer för företag, organisationer och föreningar.

Teamet på InsideMind Health Care erbjuder flertalet stödfunktioner där företag och organisationer kan ta hjälp av våra läkare, psykologer, arbetsterapeuter, psykoterapeuter och organisationskonsulter i samtal och utveckling. Vi skräddarsyr avtal och anpassar tjänsternas innehåll efter klienternas behov.

Utbud av våra tjänster

 • Samtalsjour
 • Krisstöd
 • Handledning
 • Chefsstöd
 • Samtalsstöd
 • Coachning
 • Konflikthantering
 • Motiverande samtal
 • Utredning av psykisk ohälsa
 • Psykoterapi
 • Hälsosamtal med sjuksköterska
 • Hälsosamtal med läkare
 • Ergonomi
 • Arbetsförmågeutredning
 • Intyg till myndigheter
 • Arbetsmiljö och stresshantering
 • Föreläsning om neuropsykiatriska tillstånd på din arbetsplats

Ramavtal för medarbetarnas bästa

Ett företagsavtal med InsideMind Health Care ger medarbetare i alla led större trygghet vid oförutsedda händelser.

Hur går jag vidare?

Är ditt företag intresserad av att få mer information är du välkommen att kontakta vår wellness manager via kontakt@imhc.se

sv_SE