Varför behöver ni tillgång till mina tidigare journaler?

För att kunna erbjuda god, säker vård och behandling, kan en noggrann journalgenomgång ge mycket värdefull information kring dina symtom och deras utveckling över tid.
I dina journaler framkommer även information om tidigare behandlingar du har provat, så att vi kan göra en optimal behandlingsplan.

Jag har en pågående kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning men det är svårt att få tid hos min läkare. Hur snabbt kan jag få hjälp av er?

För att kunna erbjuda dig god och säker vård, behöver vi få en kopia på din journal från din nuvarande vårdgivare och läsa igenom den. Generellt rekommenderar vi inte att byta vårdgivare utan bibehålla kontinuiteten i vården.

Jag har pågående kontakt med psykiatrin, men det är långa väntetider för KBT-behandling. Hur ser era väntetider ut?

Inför varje behandling och utredning behöver vi kopior på din journal från din nuvarande vårdgivare. Därefter träffar du en av våra psykologer som gör en bedömning avseende terapeutisk behandling.

sv_SE