Vilka uppgifter ska ingå i en egenanmälan till InsideMind Health Care?

I en egenanmälan ska du så utförligt som möjligt beskriva din aktuella problematik, oavsett om det är för utredning av och behandling för depression, ångest, terapi eller ADHD.
Efter att din egenanmälan kommit in, skickar vi en kallelse med en tid för ett första besök via e-post . 

Om du är över 18 år och misstänker att dina svårigheter beror på ett neuropsykiatriskt tillstånd, såsom ADHD eller Autismspektrumtillstånd, kan du göra en egenanmälan för privat neuropsykiatrisk utredning.

Är du vårdnadshavare kan du göra en egenanmälan för privat utredning för ditt barn.

Egenanmälan kan användas vid önskemål om:
– Kartläggning av psykisk ohälsa
– Psykoterapeutisk behandling
– Depressionsutredning
– Traumabehandling för barn, ungdomar och vuxna
– Utredning kring personlighetssyndrom
– Kognitiv funktionsbedömning
– Färdighetsträning
– Behandling av stress och utmattning
– Sömnutredning
– Medicinsk behandling
Second opinion
– Hälsoundersökning

Var uppmärksam på att fylla i samtliga rubriker och frågor i din egenanmälan för snabbare handläggning och uppstart.

Om du är företagskund eller beställare kan du logga in via Avtalskund

Här nedan hittar du är Egenanmälan i PDF format.
Du kan alltid välja att skanna in den och skicka den till oss via e-post på kontakt@insidemind.se eller till mottagningen.

sv_SE