TjänsterPris
Nybesök (Inledande kartläggning)4500 kr (90 min)
Privat psykoterapi barn1250 kr (45 min)
Privat psykoterapi vuxen (16+ år)1700 kr (45 min)
Parterapi2650 kr (90 min)
Föräldrastöd1700 kr (45 min)
EMDR terapi1700 kr / session
Läkarbesök – medicinsk bedömning2300 kr
Telefonuppföljning, 20 min (ej inkluderat i paket)850 kr
Psykoterapeutisk behandling för ADHD16 500 kr/10 sessioner
Psykoterapeutisk behandling för spelmissbruk16 500 kr/10 sessioner
Behandling vid ätstörningPris lämnas efter inledande bedömning
ArbetsförmågebedömningPris lämnas efter bedömningssamtal
Företagshälsovård och krisstödPris lämnas efter kartläggning
ChefscoachningPris lämnas efter kartläggning

Tjänster – UtredningarPris
Psykologbedömning (inkl intyg)5000 kr inkl moms
Psykiatrisk bedömning vid ätstörning4500 kr
Inledande bedömning vid ätstörning4500 kr
Neuropsykiatrisk utredning – ADHD Vuxna/Barnfrån 38000kr (inkl nybesök)
Neuropsykiatrisk utredning – AST Vuxna/Barnfrån 42000 kr (inkl nybesök)
Läkarbesök för drog/alkoholprov (ej inkluderat i utredning)Pris lämnas efter inledande bedömning

Tjänster – ReceptPris
Receptförnyelse tidigare känd patient150 kr /st (500 kr / 3 månad)
Licensmotivering1500 kr inkl moms / tillfälle

Tjänster – LabProverPris
MINI, MIDI, MAXI595 / 1495 / 1995 kr
Anemi/Vitamin/Mineral1195 kr
Ätstörning1495 kr

Tjänster – IntygPris
Enklare intyg (reseintyg, intyg till skola, intyg för läkemedel, remisser)1250 kr inkl moms
Omfattande intyg Omvårdnadsbidrag Sjukersättning5000 kr inkl moms
Läkarintyg till Plikt- och prövningsverket (Bedömning för dig med ADHD/ADD-diagnos som vill ansöka till polisutbildningen eller Försvarsmakten18750 kr inkl moms
Översättningskostnad för Intyg5000 kr inkl moms
sv_SE