Individuell terapi

I terapin får du samtala om upplevda och verkliga svårigheter i livet. Kontakten och relationen till en professionell psykoterapeut möjliggör att inre konflikter kommer fram och bearbetas, och psykiska beteendemönster förändras.

Relationen och kontakten med terapeuten utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete, som används för att förstå sig själv och bygga upp sin egen styrka och kunna åstadkomma större valfrihet i livet. Konflikter och beteendemönster grundas ofta ganska tidigt i livet och kan leda till psykisk obalans och svårigheter att utvecklas mentalt och känslomässigt.

Ändamålet kan vara att uppnå ökad självinsikt eller självkännedom, upptäcka hinder som hindrar personlig utveckling, bearbeta en kris eller förstärka sin identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen. Genom att få ihop den egna livslinjen stärks möjligheter till insiktsfulla val och välgrundade beteendeförändringar i livet.


Kort eller längre terapi?

Korttidsterapi är en tidsbegränsad och fokuserad behandlingsform.
Den utgår från ett specifikt problem som du upplever extra angeläget, det kan till exempel röra sig om en stark oro i en specifik situation eller fobi.

Antalet sessioner i en korttidsterapi kan variera mellan 5-25 beroende på hur behovet ser ut. Du och terapeuten kommer initialt överens om hur många sessioner som planeras in med ett fast slutdatum som en del i processen.

Under det första samtalet kommer du och terapeuten tillsammans överens om syftet med terapin. Då terapin är begränsad till ett antal sessioner är både du och terapeuten aktiva i samtalet. Ibland tillkommer det hemuppgifter för att träna på att utveckla andra beteendemönster.

Förutsättningarna för en lyckad korttidsterapi är att relationen mellan klient och terapeut utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalen är konfidentiella.


Är du intresserad av att boka tid med en terapeut är du välkommen att göra en egenanmälan på www.insidemind.se/egenanmalan

sv_SE