Restorativ Yoga

“Det är som det är och det blir som det blir”.

Stärkande, meditativt och återhämtande

Restorative Yoga är en stärkande, meditativ och terapeutisk form av yoga som erbjuder en djupare avslappning för fysisk, mental och själslig återhämtning.

Restorative handlar om återhämtning av kropp och sinne genom utvalda tekniker och positioner för att uppnå maximal avlastning.
För många kan Restorative kännas utmanande då vi tillåter oss att släppa kontrollen för att komma ner i varv och slappna av på djupet.

Hur går ett pass till?

Vi börjar med att placera kroppen i sköna och bekväma positioner som vi håller i minst 5 till 20 minuter. Vi håller positionerna under en längre tid för att tillåta oss att helt och hållet slappna av och sjunka djupare in i ställningen.
Varje Restorative position ger oss en djupare avslappning, men även en enstaka position kan räcka när man är i början av sin praktik, har svårt att slappna av eller har ont om tid.
Under ett Restorative pass använder vi flera s.k.props (tillbehör) för att avlasta kroppen. Detta är en mycket stor del av denna utövning och olika tillbehör såsom klossar, filtar, bolster eller liknande redskap är därför viktiga för att verkligen kunna slappna av fullt ut.

Självklart kan du använda kuddar, filtar och andra lämpliga tillbehör när du yogar hemma, men om du vill satsa på att utöka tillbehören i din yogapraktik kan du alltid kika in på vårt sortiment av yogatillbehör under WebShop.

Restorative – nyckeln till ökat välbefinnande

Vår kropp och sinne är i behov av vila för att fungera optimalt. Viktiga flöden och processer i kroppen ges utrymme att aktiveras medans andra stängs av när vi är i vila. Genom återhämtning stimulerar vi vårt parasympatiska nervsystem som är mest aktivt vid vila och i lugna situationer då kroppens reserver byggs upp.

Fördelar med Restorative Yoga

Det parasympatiska nervsystemet hjälper den mentala och fysiska kroppen att skapa balans genom:

 • Bättre sömnkvalitet.
 • Muskler slappnar av
 • Produktion av stresshormoner minskar.
 • Pulsen minskar.
 • Hjärtat pumpar med mindre kraft
 • Blodtrycket sjunker.
 • Luftrören dras ihop.
 • Ökar salivutsöndring
 • Ökar tarmrörelser
 • Ökar matsmältningen
 • Ökar lusten
 • Ökar fokus och sinnesnärvaro.

Dessutom är Restorative Yoga:

 • Enkelt att utföra
 • Passar alla.
 • Bidrar till en ökad kroppskännedom 
 • Ökar förståelsen för vår egen kropp.
 • Lär oss att släppa kontrollen och våga hänge oss fullt ut.
 • Ett bra komplement till din övriga yogapraktik och/eller träning.
 • Utmärkt att utöva om du känner dig stressad
 • Har olika skador i kroppen och inte får träna på annat sätt

Att tänka på

 • Yogan är till för alla.
 • Tillåt dig själv att verkligen slappna av och hålla en position en längre stund för att känna de olika kroppsförnimmelserna
 • Tankar kommer att uppstå under passen, tankar som vi kan uppleva som störande. Om svamlet i huvudet känns övermäktigt, notera det bara, acceptera att de finns och återgå om och om igen till ditt andetaget, din närvaro här och nu för att finna fokus.
 • Känn efter vilka props du behöver för att en position ska vara bekväm, det kan vara få, det kan vara många fler. Om du inte har alla props hemma går det alltid bra att improvisera med exempelvis böcker istället för klossar.
 • Vid extremt hög stress och energibrist kan det vara bra att endast utföra Restorative under en längre period.

Våra kommande Restorative pass hittar du under Workshops

sv_SE