Vad behöver jag tänka på inför mitt första besök hos Er?

Innan första besöket behöver din läkare i teamet på InsideMind Health Care (IMHC) ta del av kopior på tidigare journaler och eventuella laboratorieprover från dina tidigare vårdkontakter gällande psykiska besvär.

Teamet behöver även få ditt samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen i patientsäkerhetssyfte.

Varför behöver ni tillgång till mina tidigare journaler?

För att kunna erbjuda god, säker vård och behandling, kan en noggrann journalgenomgång ge mycket värdefull information kring dina symtom och deras utveckling över tid.
I dina journaler framkommer även information om tidigare behandlingar du har provat, så att vi kan göra en optimal behandlingsplan.

sv_SE