Psykiatriska diagnoser är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Tidiga tecken och reaktion på anpassningsstörningar och svår stress som inkluderar utmattningssyndrom ökar.
Individer med utmattningssyndrom får en allvarlig kognitiv funktionspåverkan och sjukskrivningarna kan ofta bli långdragna.
Flertalet individer anger arbetsrelaterade problem som orsak till sjukdomen, ofta i kombination med privata stressorer.

Behandlingen varierar stort dock har ingen vetenskaplig studie kunnat visa att någon enskild rehabiliteringsmodell förkortar sjukskrivningstiden, det är en individanpassad behandling som ger goda resultat.

Tidiga tecken på stress och utmattning kan vara:

 • Energilöshet
 • Trötthet som inte går att vila bort
 • Sömnstörningar
 • Lättirriterad
 • Orolig och nedstämd
 • Hjärtklappning
 • Ökad puls trots passivitet
 • Svårigheter att andas
 • Känsla av yrsel
 • Klump i magen
 • Tyngd över bröstet
 • Svettningar
 • Muntorrhet
 • Känningar från mag-tarmkanalen
 • Stickningar, domningar i händer och fötter
 • Darrig, skakig och svag i musklerna
 • Minnessvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Initieringssvårigheter
 • Svårigheter att planera, organisera och genomföra uppgifter
 • Ljudkänslighet

Känner du igen dig i symtomen ovan?

Boka en hälsokontroll med en läkare för kartläggning samt individanpassad behandling på Tidsbokning
Du kan också göra en egenanmälan på www.insidemind.se/egenanmalan

sv_SE