Enligt patientdatalagen är alla vårdgivare skyldiga att föra patientjournal för att bidra till en god och säker vård. IMHC använder journalsystem som följer uppdaterade bestämmelser från Socialstyrelsen, Patientdatalagen och Datainspektionen.

Din journal sparas inte lokalt på våra medarbetares datorer utan på servrar i säkra datahallar. All trafik mellan våra medarbetare och journalsystemet går genom en krypterad uppkoppling, som ingen obehörig kan “avlyssna”.

Lagring av personuppgifter – GDPR

När du som patient skapar ett konto hos imhc.se registreras dina personuppgifter som bland annat namn, adress och kontaktuppgifter. För att ge adekvat och god vård samt för att kommunikationen mellan dig och oss ska fungera, sparar vi bara de uppgifter det är nödvändiga. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

sv_SE