Känner du att din aktivitetsförmåga är nedsatt?

Känner du en begränsning i din självständighet?

Arbetsterapeutens huvuduppgift är att stötta dig med individanpassade åtgärder för att du ska kunna öka din aktivitetsförmåga och utöka dina begränsningar efter en sjukdom eller skada som medfört en nedsatt förmåga att utföra olika aktiviteter.

Arbetsterapeuten använder ett flertal olika metoder för att kartlägga arbetslivet och vardagen utifrån ett psykosocialt perspektiv genom att kartlägga egna förmågor, vanor och rutiner.

Våra arbetsterapeuter ser till hela människan och stödjer dig bland annat med:

  1. Ta tillvara dina förmågor
  2. Variation i aktivitetsbalans
  3. Tidsuppfattning
  4. Upprätthålla aktiviteter
  5. Verktyg för bättre sömn
  6. Ergonomiska anpassningar i arbetet eller hemmet
  7. Färdighetsträning
  8. Energisparande åtgärder kopplat till bland annat smärta eller utmattning

Arbetsterapeuten bistår i ett tidigt skede med kartläggning och bedömning av dina behov så att anpassningarna ska bli så individanpassade och effektiva som möjligt vid i uppföljningen under rehabiliteringsprocessen.

Är du eller ditt företag intresserad av att få mer information är du välkommen att kontakta oss via kontakt@imhc.se 

sv_SE