Syftet med parterapi är att arbeta med relationen mellan partner/sambo/ make/maka och undanröja hinder för en konstruktiv kommunikation. Därmed vidga parets känslomässiga rörelseutrymme.

Målet med parsamtal är att klargöra och förstå sambandet mellan såväl medvetna som omedvetna känslomässigt laddade konflikter/låsningar i relationen.

Sessionerna brukar ta ca 90 minuter/gång och sker vid ett flertal tillfällen under en längre tid. Tillsammans undersöker vi och kartlägger svårigheterna ni behöver rådgivande samtal för.

Återkommande funderingar i parsamtal kan vara:
• Svårigheter att handskas med sin föräldraroll till sina barn/tonåringar
• Svårigheter med att få ihop tillvaron som make/maka och som förälder
• Kommunikationssvårigheter, vi kan inte prata eller närma oss varandra
• Hon/Han hör inte vad jag säger/vill
• Svårigheter i samlivet
• Hot om separation/skilsmässa

Är du intresserad av att boka tid med en terapeut är du välkommen att göra en egenanmälan på www.insidemind.se/egenanmalan

sv_SE