Vägen till friskare medarbetare börjar med tid för återhämtning. 

Boka en kombinerad föreläsning och workshop där fokus ligger på
– Hälsovinster för medarbetare och arbetsgivare
– Förebyggande stressåtgärder
– Stärkt teamkänsla
– Återhämtande yoga och kroppskännedom.

En kombinerad workshop där vi avslutar med ett kraftfullt återhämtande yogapass är en populär och uppskattad aktivitet vid kick-off eller Team dagar på grund av dess många fördelar .

Yogans lugna och harmoniska rörelser ger dessutom ytterligare hälsovinster då de vanliga effekterna är ett ökat lugn och en känsla av balans. Kroppen blir mindre stel, sömnen främjas, immunförsvaret stärks och koncentrationen förbättras.

I den medicinska yogan ingår alltid ett längre yogapass, djupavslappning och en meditation.

Meditation är en metod vars syfte är att uppnå mental och fysisk avslappning och bidrar till att förebygga mental ohälsa, utmattning och ångest. Effekterna är en förhöjd känsla av välbefinnande och lugn.

Inget ombyte krävs, däremot kan det vara skönt att yoga i kläder man känner sig bekväm i. 

Den medicinska yogan är utvecklad för att kunna anpassas efter individens behov och kan utföras på stol, matta eller stående.

-” Min passion är att dela yogans hälsofrämjande effekter. Jag har sett hur yogan ger positiva hälsoeffekter både på grupp- och individnivå. På individnivå berättar deltagarna att de sover bättre, upplever att de kan hantera stress bättre, upplever minskad smärta och värk, jämnare humör samt på gruppnivå i form av bättre gruppsammanhållning samt ökad toleransnivå. ” – Alexandra

Om detta upplägg låter intressant kan Företagskunder och Beställare skapa en beställning via portalen Avtalskund

sv_SE