EMDR Terapi


Eye
Movement
Desensitization
Reprocessing
Therapy

– “The key to our memories is found deep within us”
– Alexandra Sass. M.D.


Vad är EMDR?
EMDR är en integrativ psykoterapimetod s.k. desensibilisering, som används för att behandla PTSD. Den upptäcktes i slutet av 1980-talet när psykologen Francine Shapiro som av en slump, och egna observationer, upptäckte att ögonrörelser som liknar dem under REM-sömn tycktes mildra de störande minnena av en tidigare starkt negativ händelse i hennes liv. Detta ledde till mer systematiska och randomiserade studier och framgångsrika behandlingar med traumatiserade patienter. 

Hur fungerar EMDR?
EMDR aktiverar vår förmåga att hantera den påverkan traumat har på oss idag. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.

EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera:

  • Ångest och panikkänslor
  • Svår sorg, 
  • Reaktioner på fysiska sjukdomar samt 
  • Ett flertal andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. 


EMDR-metodens effektivitet för andra typer av problem än posttraumatisk stress (PTSD) har ännu inte belagts forskningsmässigt.

Effekt av EMDR.
I dag anses EMDR ha så väldokumenterad effekt att WHO rekommenderar den som ett förstahandsval vid behandling av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).
Tjugo kontrollerade studier bekräftar metodens effektivitet, och de senaste studierna visar att cirka 85 % av människor efter våldtäkter, olyckor, förluster, naturkatastrofer eller krig inte längre uppfyller diagnoskriterierna för PTSD efter en EMDR behandling

Hur ser EMDR metoden ut?
Ett förberedande steg är att din terapeut kommer att prata med dig för att försöka förstå bakgrunden till dina upplevda besvär och hur dessa påverkar dig idag.
Detta kan ta 1-2 behandlingstillfällen. Om EMDR är en lämplig behandlingsmetod kommer din terapeut att förklara de övriga stegen i processen för dig.

Om du bestämmer dig för att fortsätta processen, kommer du och din terapeut att jobba fram en beskrivning av:
– Din bild av en tidigare händelse
– Din självupplevda uppfattning i förhållande till händelsen
– Hur du skulle föredra att tänka om dig själv i relation till händelsen
– Känslor som är associerade med händelsen
– Fysiska sensationer som är kopplade till händelsen

Du kommer också att få skatta graden av obehag och hur sann den positiva uppfattningen är i kvantitativa mått, så dina framsteg kan avspeglas under behandlingens gång.

Hur går terapin till?
Efter att de förberedande stegen är klara inleds EMDR behandling genom att terapeuten med hjälp av ögonrörelser eller annan stimulering (ljud, ljus eller beröring) aktiverar vänster och höger hjärnhalva, samt de minnen (tankar, känslor och kroppsförnimmelser) som är kopplade till traumat. Behandlingen dämpar och reducerar de obehagliga förnimmelserna så att en bearbetning blir möjlig.

En typisk EMDR-session tar mellan 60 och 90 minuter och terapeuten sitter snett mittemot dig. Terapeuten kommer att be dig att ta fram den bild från händelsen som stör dig mest tillsammans med den negativa självbilden, känslorna och de fysiska sensationerna. Du uppmanas att tänka på händelsen medan dina ögon följer terapeutens fingrar, som förs fram och tillbaka.

Efter en serie av ögonrörelser får du vila, ta ett djupt andetag, och sedan att lägga märke till och kort beskriva de tankar, känslor eller bilder som kommer för dig.

Hur länge går man i behandling?
Inom en till två behandlingstillfällen kommer du och din terapeut sannolikt att veta om EMDR är effektivt för dig.
I allmänhet är det svårt att förutspå hur lång tid en EMDR-behandling kommer att ta. Oftast erhåller man en tillräcklig lättnad i symptom efter en till sex gånger, men i andra fall kommer EMDR att vara en metod som du och din terapeut använder som en del av en längre tids terapi under flera månader för att hantera olika problem.

Kan barn erbjudas EMDR?
EMDR kan anpassas till barn då behandlingen passar för individer i alla åldrar.
EMDR kan vara till god hjälp för barn från ca 2 års ålder som behöver hjälp med att bearbeta skrämmande livshändelser.

Om du är intresserad av att boka en tid för EMDR terapi, är du välkommen att kontakta oss på kontakt@imhc.se eller göra en egenanmälan på http://www.insidemind.se/egenanmalan

sv_SE