Hur långa är era väntetider?

Just nu har vi inga väntetider.

Inför hösten har InsideMind Health Care optimerat bokningssystemet för din bekvämlighet och breddat utbudet av våra tjänster.

Nu kan du boka dina (olika) besökstider, max 2 månader i förväg, så att du på ett enklare sätt kan planera för din vardag.

Här kan du se våra tillgängliga tider för din kommande bokning:

Välj den tjänst som passar bäst.

Här följer en liten lathund för bokningen.

Ex. 1

Om du är en ny klient bör du boka en “Kartläggning/Nybesökstid” och välja utförare, t.ex läkare eller psykolog

Under “Kommentar” beskriver du ditt ärende.  

För “Kartläggning / Nybesök” inför en utredning, rekommenderar vi alltid att du kommer till mottagningen för ditt första besök, men naturligtvis är det möjligt vid förhinder att genomföra besöket via videolänk.

Ex. 2

Om du redan är befintlig klient bör du boka en “Återbesökstid” och välja utförare, t.ex läkare eller psykolog

Under “Kommentar” beskriver du ditt ärende. 

Beskriv gärna om du vill komma till mottagningen eller delta i besöket från ditt hem via videolänk  

Ex.3

Om du önskar en neuropsykiatrisk screening (ADHD/AST), bör du välja “Kartläggning / Utredning” och välja utförare, t.ex läkare eller psykolog

Under “Kommentar” beskriver du ditt ärende. 

För “Kartläggning / Utredning” rekommenderar vi alltid att Du kommer till mottagningen för ditt första besök, men naturligtvis är det möjligt vid förhinder att genomföra besöket via videolänk.

Ex. 4

För alla övriga ärenden (second opinion, försäkringsärenden, utlåtanden, intyg, receptförnyelse med mera) väljer du “Övrigt” och beskriver ditt ärende

Observera att det inte går att gå vidare i bokningen om du inte har fyllt i dina uppgifter korrekt.

Du kommer att få en bekräftelse till din e-post när din bokning är slutförd. Vid förhinder, oavsett orsak, måste du boka om eller avboka din tid.
Det gör du enklast genom att logga in på bokningssystemet senast 24 timmar innan ditt besök och gör nödvändiga justeringar. En ny bokningsbekräftelse kommer att skickas till den e-post adress du angett. 
Om avbokning inte skett i tid enligt ovan, debiteras ordinarie pris som avbokningsavgiften. 
Fakturan skickas via e-post till den klient som bokade tiden.
Avbokningsavgiften går till att täcka kostnader för lokal och administration.

Förhinder/försening meddelas via bokningssystemet alternativt via sms till +46 707 707 839. Ange ditt namn, telefonnummer och en angivelse (i minuter) hur sen du blir till ditt besök så att läkaren / terapeuten kan informeras.

Inför ditt första besök kommer din läkare att gå igenom journaler från tidigare vårdgivare om du har skickat in dem till oss, eller tar med dem på ditt nybesök.

Har du ännu inte bifogat dina journaler i ditt personliga konto, kan du göra det här.

Efter nybesöket görs det en läkarbedömning med förslag och rekommendationer. 

Du och din vårdgivare upprättar gemensamt en plan för dina kommande samtal och vårdbesök.


sv_SE