Avtal för fullständiga neuropsykiatriska utredningar


Nu kan Inside Mind Health Care via fritt vårdval och riksavtalet erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna.

Det innebär att patienter numera kan komma till Inside Mind Health Care genom det fria vårdvalet. 

Du söker med remiss från vårdpersonal inom BUP, vuxenpsykiatrin eller Habiliteringen. Vuxna patienter betalar enbart patientavgift om 250 kr per besök (frikort gäller), för barn och ungdomar är besöken avgiftsfria. 

Vi utreder vuxna och barn och ungdomar från hela landet under förutsättning att man är folkbokförd i Sverige och har en remiss från barn- ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin eller habiliteringen. Du kan läsa mer om det fria hälsovalet här:

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/valja-vardmottagning/

Nya klienter är välkomna att skicka en egenanmälan eller ställa övriga frågor via kontakt@insidemind.se alternativt via telefon på +46 707 707 839.

sv_SE